Christophe Wagner | Regisseur an Dréibuchauteur

Christophe Wagner | Regisseur an Dréibuchauteur

Christophe Wagner | Regisseur an Dréibuchauteur

| LU | De Christophe Wagner ass Regisseur an Dréibuchauteur. Hien huet déi zwou Staffele vu „Capitani“ realiséiert, mat 20 Milliounen Zuschauer weltwäit, dank Netflix. Hutt Dir Capitani scho gesinn?

| FR | Christophe Wagner est réalisateur et scénariste. Il a réalisé les deux saisons de « Capitani », avec 20 millions de spectateurs dans le monde grâce à Netflix. Avez-vous déjà regardé Capitani ?

| EN | Christophe Wagner is a director and screenwriter. He directed both seasons of “Capitani”, which had 20 million viewers worldwide, thanks to Netflix. Have you watched Capitani yet?

#christophewagner #capitani #netflix
youtube