MIR SANGEN TOGETHER avec Joss et Alex | Part 2

MIR SANGEN TOGETHER avec Joss et Alex | Part 2

MIR SANGEN TOGETHER avec Joss et Alex | Part 2

| LU | Är Léifsten Komiker, Alex Monteiro an Daniel Moutinho aka Joss den Hellen, sangen mat Iech. Sangt Dir gär?

| FR | Vos humoristes préférés, Alex Monteiro et Daniel Moutinho aka Joss den Hellen, chantent avec vous. Est-ce que vous aimez chanter ?

| EN | Your favorite comedians, Alex Monteiro and Daniel Moutinho aka Joss den Hellen, sing with you. Do you like to sing?

#mirsangentogether #jossdenhellen #alexmonteiro
youtube